add share buttons

VIDIM-BARY: MIHENA TSIKELIKELY NY VIDINY ENY AN-TSENA

Vary mahatratra 100.000 taonina no miakatra avy any amin’ny faritra Alaotra sy Menabe. Mety misy hifandraisany amin’izay ve? Manomboka hita taratra eny an-tsena ny fihenan’ny vidim-bary. Raha tsiahivina dia nanatontosa fidinana ifotony ihany koa ny avy ao amin’ny ministeran’ny varotra, tamin’izany no nanambaran’nytompon’andraikitry ny fanaraha-mason’ny varotra fa efa midina tsikelikely ny vidin’ny kilaom-bary eny an-tsena.

Raha nanodidina ny 2500 Ariary ny kilaon’ny karazam-bary makaolioka tany amin’ny voalohan’ny taona ,  amin’izao efa tafidina hatrany amin’ny 2000 Arirary. Izany hoe nilatsaka 500 Ariary be izao .

Ho an’ny vary gasy, mbola maivamaivana ny filatsaky ny vidiny, na izany aza anefa dia efa zava-dehibe ny fidinan’izany ho 1800 Ariary raha 1900  Ariary teo aloha.

Marihina, fa tao anatin’izany fiakaran’ny  vidim-bary izany, dia isan’ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana ny fanomezana toro-marika ireo mpandraharaha mba hampitombo ny taham-panafaram-barin’izy ireo, teo ihany koa , araka ny voalaza tetsy ambony, ny fandefasana ireo tompon’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny varotra mba hijery akaiky ny zava-misy eny amin’ireo mpanangom-bokatra .

Inoana arak’izany  ny mbola hidinan’ny vidim-bary be be kokoa ato anatin’ny andro sy volana manaraka.

Voir aussi

Smart Africa Hamadoun Toure a Madagascar

Dr Hamadoun Touré de SMART AFRICA à Madagascar pour une conférence

     Le vendredi 26 mai dernier, s’est tenu une conférence organisée par le Ministère des postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, menée par le Dr. Hamadoun TOURE, ex...

Arbre Solaire au Village d'Andralanitra

L’arbre solaire illumine le village d’Andralanitra

Les 25 000 habitants du village d’Andralanitra à Madagascar sont les bénéficiaires des deux premiers arbres solaires implantés dans la grande île. Baptisées ALTES (Autonomous Life Tree Electric System),...

ppn EKOMADA

INFLATION: LE SUCRE BLANC À ARIARY 3 600 LE KILO, LE SUCRE ROUX À ARIARY 3 000

A peine le prix de riz stabilisé, celui du sucre est en difficulté depuis la fin cette semaine . Presque tous les grossistes n’en vendent plus à cause de...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.Chaine vidéo


Back to top Menu mobile