add share buttons

ANTENIMERAM-PIRENENA : VOAVIDIN’NY FIARA TSY MATAHO-DALANA ?

18195058_1381533658599391_1512627877108505555_n

Nambaran’ny  filohan’ny antenimeram-pirenena, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana teny Tsimbazaza, fa ho resahina manoloana ireo mpikamabana ao amin’ny governemanta ny mahakasika ny fiainana andavanandron’ny vahoaka malagasy. Resy lahatra ireo solombavam-bahoaka fa miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny malagasy. Eo ny fiakaran’ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavan’andro na ny PPN, ny fidangan’ny vidim-bary eny an-tseny , ny fisondrotry ny vidin-tsolika.Manampy trotraka ny tsy fandriampahalemana. Etsy ankilany anefa, mandeha ny feo eny anivon’ny antenimeram-pirenena, fa notoloran’ny avy ao amin’y primatora fiara tsy mataho-dalana iray avy ireo solombavam-bahoaka mba hanampenam-bava azy ireo . Raha tsiahivina  mntsy dia efa nisy ihany koa ny siosion-dresaka mahakasika ny mety hisian’ny fitsipaham-pitokisana eo amin’ny roa tonta. Aiza ho aiza ary ny fitsinjovana ny tombotsoam-bahoaka ao anatin’izany rehetra izany?

Na izany aza, antenaina ny hisian’ny vahaolana maharitra sy arak’izay andrasan’ny vahoaka , aorian’ny fihaonan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta sy ireo solombavam-bahoaka. Miaina naty fahantrana tanteraka ny malagasy, andrandraina arak’izany ny  fanohanana feno sy maharitra avy amin’ireo mpitondra isan’ambaratonga.

Voir aussi

hotel de ville sambava ekomada

HÔTEL DE VILLE DE SAMBAVA : UN BÂTIMENT ADAPTÉ AUX NORMES

La Commune Urbaine de Sambava se dote enfin d’un Hôtel de Ville, un bâtiment moderne, construit dans les normes, qui conforte son statut de grande ville de la Région...

CLAUDINE RAZAI EKOMADA

CLAUDINE RAZAIMAMONJY : IMPLIQUÉE DANS QUATRE AUTRES AFFAIRES DE CORRUPTION, DE DÉTOURNEMENT ET DE BLANCHIMENT ARGENT

L’affaire Claudine Razaimamonjy est encore à la une des actualités . Il n’y a pas longtemps, le Directeur Général Bureau Indépendant Anti-corruption, Jean Louis Andriamifidy a déclaré devant les...

ONITIANA REALY EKOMADA

MINISTRE ONITIANA REALY : DES ACTIONS SOCIALES POUR TOUS

A l’instar de l’Atsimondrano, les familles et communautés vulnérables et défavorisées de l’Avaradrano ont bénéficié à leur tour du soutien du MPPSPF (Ministère de la Population, de la Protection...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.Chaine vidéo


Back to top Menu mobile